PODJELA SVJEDODŽBI    - Srijeda, 29. kolovoza 2018.   u 9 sati

GIMNAZIJA   ( 9,00 sati )

R.br.

Razred

Razrednik

Učionica

1.

IV1

Ivana Jerković

20

2.

IV2

Vesna Nosić

16

 

STRUKOVNA ŠKOLA ( 9,00 sati )

R.br.

Razred

Razrednik

Učionica

1.

IIIa,e,f

Anela Rozić Vrankić

12

2.

IIId

Ognjenka Jurković

 5

3.

IVa

Marina Sušac        

11

4.

IVb

Zorica Rajič           

14

5.

IVc

Silvana Čolić          

4

 

 

 

 

PODJELA SVJEDODŽBI    - 29. kolovoza 2018.   u 8 sati

 

R.br.

Razred

Razrednik

Učionica

1.

Ia

Dinko Pervan        

6

2.

Ib

Nataša Jovanović 

21

3.

Id

Adrijana Rajič        

7

4.

Ie,f

Mario Petrušić     

8

5.

Ig

Marijofil  Rupčić   

10

6.

Ih

Maja Katura

18

7.

IIb

Marijana Raič       

1

8.

IId

 Martina Perić       

17

9.

IIe,f

Nikica Lovrić         

19

10.

IIh

Marijana Džeba     

2

11.

IIIb

Šime Doko             

3

12.

IIIg

Marko Goluža        

9

13.

IIIh

Valentina Spajić    

13

 

 

 

 

 

 

UPISI U II. III i IV. RAZREDE   29. KOLOVOZA 2018. I                          30. KOLOVOZA 2018. GODINE OD 8 DO 12 SATI

RASPORED POLAGANJA MATURE I ZAVRŠNOG ISPITA

 

Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.  -OBRANA RADA u 9 sati

 

 Utorak, 21. kolovoza 2018.         - PISMENI ISPIT IZ HRVATSKOG   

                                                         JEZIKA u 8 sati

  Srijeda, 22. kolovoza 2018.      – USMENI IZ IZBORNOG

                                                         PREDMETA(gimnazija) u 8 sati

Četvrtak, 23. kolovoza 2018.    -   PISMENI ISPIT IZ DRUGOG 

                                                         OBVEZNOG PREDMETA,  gimnazija,

                                                         I STRUKOVNIH SADRŽAJA, strojarski

                                                                  tehničar i prodavač) u 8 sati

Petak, 24. kolovoza 2018.            USMENI IZ HRVATSKOG

                                                          JEZIK u 8 sati                                

Ponedjeljak, 27. kolovoza 2018. - USMENI ISPIT IZ DRUGOG 

                                                       OBVEZNOG PREDMETA,  gimnazija,

                                                        I STRUKOVNIH SADRŽAJA, strojarski

                                                                  tehničar, ekonomist, prodavač, konobar i kuhar u 8 sati

 

POPRAVNI ISPITI U KOLOVOZU

 PISMENI ISPITI   16. kolovoza 2018.

 USMENI ISPITI    17. kolovoza 2018. u 8 sati

         MATEMATIKA  u 9 h

Predavači :

1.     Marina Sušac, prof.   -------------   učionica  11 (Ia , Ie,f , Id ,Ib, Ih, IIIb, IIIg,  IVa, IVc, IIIa)

2.     Janja Andrić, prof.     -------------   učionica  1  

3.     Zorica Rajič, prof.      -------------   učionica  17

 

HRVATSKI JEZIK  u 11h

 

Predavači:

1.     Adriana Rajič, prof.   ---------------- učionica 7   

2.     Anela Rozić-Vrankić, prof. --------- učionica  9  

ENGLESKI JEZIK I NJEMAČKI JEZIK u 10h

Predavači:

      1.Maja Zovko, prof.     -----------------  učionica  18 

       2.Maja Katura, prof.     ----------------- učionica  20 

       3.Nataša Jovanović, prof.  ------------- učionica  21

       4.Ivana Jerković, prof.  ----------------  učionica   19

       5.Mirela Ćorić, prof.       ---------------  učionica   19

RAČUNOVODSTVO  u 11 h

 

Predavač :

1.     Silvana Čolić, prof.    ------    učionica 4

 

TEHNIČKA MEHANIKA u 11 h

  Predavač:

1.     Marijana Rajič, prof.  ----- učionica N1

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE u 10h

Predavač:

1.     Dina Goluža, prof.  ----- učionica 24

ELEKTRONIČKI SKLOPOVI  u 10h

Predavač:

1.     Dina Goluža, prof.  ----- učionica 24

 

 

BIOLOGIJA S HIGIJENOM  (usmeni)

Predavač :

1.     Martina Perić, prof. – učionica 16

 

 

BIOLOGIJA   (usmeni)

Predavač :

1.     Vesna Nosić, prof. – učionica 16

 

 

FIZIKA  (usmeni)

Predavači :

1. Željka Previšić, prof. – učionica 17

2. Zorica Rajič, prof. – učionica 17

 

TEHNIČKI MATERIJALI  (usmeni)

  Predavač:

1.     Dragan Krvavac, prof.  ----- učionica N2

 

 

 

 

25. lipnja 2018. godine u Centru za kulturu Mostar ju dodijeljene nagrade za učenike generacije 2017./2018. Dodjeli su nazočile i naše učenice Marinela Jelčić, učenik generacije u gimnaziji, i Martina Katić, učenik generacije u trogodišnjoj strukovnoj školi. Priznanja su uručili predsjednik Vlade HNŽ dr. sc. Nevenko Herceg i ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa dr.sc. Rašid Hadžović. Učenici generacije koji upisuju studij u Mostaru dobivaju stipendiju.

N A T J E Č A J

ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED

SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

 

 

Srednja škola Čapljina planira u školskoj 2018./2019. godini u I. razred upisati sljedeća zanimanja/program:

-        ČETVEROGODIŠNJI PROGRAMI

o   opća gimnazija

o   računalni tehničar u strojarstvu

o   poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut

o   ekonomist

-        TROGODIŠNJI PROGRAMI

o   Kuhar

o   Konobar

o   Prodavač

o   Elektromehaničar

 

Pravo prijave na natječaj za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uvjetima imaju:

-        kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;

-        učenici s posebnim potrebama, temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

-        Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:

o   prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi);

o   izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list;

 

o   svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;

o   uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu;

o   druge relevantne dokumente.

 

-        Prijavljivanje, izbor kandidata i upis vrši se u tri upisna roka.

 

Opis postupka

Prvi upisni rok

Drugi upisni rok

Treći upisni rok

Prijava kandidata

26.6.2018.

2.7.2018.

23.8.2018.

Objava rezultata na školskoj oglasnoj ploči

27.6.2018.

3.7.2018.

24.8.2018.

Upis kandidata

27.6.2018.

3.7.2018.

24.8.2018.

 

KRITERIJI ZA IZBOR

B.1. BODOVI DOBIVENI NA TEMELJU USPJEHA

(1) Bodovi na osnovi uspjeha dobivaju se kao zbroj prosječne ocjene uspjeha u VI. i VII. razredu osnovne škole, općeg uspjeha i prosjeka ocjena relevantnih predmeta zaokruženo na dvije decimale u posljednja dva razreda osnovne škole.

 

(2) Na osnovi uspjeha moguće je steći najviše 25 a najmanje 10 bodova.

 

Primjer izračuna maksimalnog broja bodova

 

Razred

 

Kriterij

Broj maksimalnih bodova

 

 

VI.-VII.

 

Prosječna ocjena uspjeha

5

 

 

VIII.

 

Opći uspjeh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5,00

 

 

 

 

 

 

IX.

 

Opći uspjeh

5

 

 

 

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5,00

 

 

 

 

 

 

(3) Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih predmeta relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis u srednju školu, za taj se predmet uzima ocjena općeg uspjeha učenika.

 

(4) Učenik generacije i učenik bez oba roditelja upisuje se izravno, uz uvjet da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti uškolama u kojima je to uvjet upisa.

 

 

(5) U gimnazije mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 22 boda, a u tehničke i srodne četverogodišnje škole najmanje 16,5 bodova.

 

(6) U umjetničku likovnu školu se mogu upisati učenici s najmanje 15, 5 bodova.

(7) Za trogodišnje programe ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.

 

(8) Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbroj bodova, njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju viših prosječnih ocjena učenika iz posebno označenih nastavnih predmeta u tablicama.

 

Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata

 

1. Gimnazije

Obrazovni programi

 

Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata

 

opća gimnazija, jezična gimnazija,

 

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis

 

 

 

2. Četverogodišnji strukovni programi

 

strojarstvo, elektrotehnika, graditeljstvo

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura

 

ekonomija i trgovina,

 upravno pravo,

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis

 

Poljoprivreda

hrvatski jezik, matematika, kemija, biologija, tehnička kultura

 

         

3. Trogodišnji strukovni programi

Područje rada/zanimanje

 

Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata

strojarstvo, elektrotehnika,

 

hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura

ekonomija i trgovina

 

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, zemljopis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ugostiteljstvo i turizam

 

hrvatski jezik, strani jezik, kemija, biologija

 

Gimnazija:

1. Marija Babić 

2. Barbara Bakalar

3. Marija Ćorić 

4. Katarina Dragićević 

5. Marinela Jelčić (učenik generacije)

6. Anđela Karlović 

7. Jure Lopin 

8. Tamara Matić

9. Laura Moro 

10.Darija Obradović

11.Mislav Prce 

12.Marija Vego

 

Ekonomist:

13. Mihaela Blažević

14. Anđela Nuić

15. Ana Sulić

16. Mladenka Stojčić

17. Veronika Terzić

 

Strojarski tehničar:

18. Josip Ivanković

 

Poljoprivredni tehničar –opći smjer

19. Mladena Mijić 

20. Bojana Božica Pažin

21. Maja Zurovac

 

Kuhar:

22. Martina Katić (učenik generacije)

 

Prodavač:

23. Sanja Pavlović

24. Matea Petrović

 

Učenici generacije su  Marinela Jelčić i Martina Katić. Iskrene čestitke svim učenicima.

PODJELA SVJEDODŽBI

29.lipnja 2018.

GIMNAZIJA   ( 8,00 sati )

R.br.

Razred

Razrednik

Učionica

1.

I1

Ivana Barišić

12

2.

I2

Višnja Mandrapa

 20

3.

II1

Mirela Ćorić

19

4.

II2

Janja Andrić

1

5.

III1

Marina Obradović

23

6.

III2

Marina Krmek

3

7.

III3

Maja Zovko

18

8.

IV1

Ivana Jerković

21

9.

IV2

Vesna Nosić

16

 

STRUKOVNA ŠKOLA ( 9,00 sati )

R.br.

Razred

Razrednik

Učionica

1.

Ia

Dinko Pervan        

6

2.

Ib

Nataša Jovanović 

 21

3.

Id

Adrijana Rajič        

7

4.

Ie,f

Mario Petrušić     

8

5.

Ig

Marijofil  Rupčić   

10

6.

Ih

Maja Katura          

18

7.

IIb

Marijana Raič       

1

8.

IId

 Martina Perić       

16

9.

IIe,f

Nikica Lovrić         

19

10.

IIh

Marijana Džeba     

2

11.

IIIa,e,f

Anela Rozić Vrankić

12

12.

IIIb

Šime Doko             

3

13.

IIId

Ognjenka Jurković

5

14.

IIIg

Marko Goluža        

9

15.

IIIh

Valentina Spajić    

13

16.

IVa

Marina Sušac        

11

17.

IVb

Zorica Rajič           

14

18.

IVc

Silvana Čolić          

4

 

 

Iako smo već treći razred gimnazije, na spomen bilo kakvog izleta s razrednicom, veselimo se kao mala djeca. Tako je bilo i ovaj put. Njezinu ideju o izletu u Karaotok, mjestu udaljenom svega nekoliko kilometara od Čapljine, prihvatili smo objeručke i s veseljem. Razrednica Maja Zovko svoje sate voli osvježiti i ovakvim izletima koji su turističko-edukativnog tipa. Ovo je bila izvrsna prigoda za sat u prirodi naslovljen Exploring tourist attractions of Čapljina area. Krenuli smo u srijedu (6. lipnja 2018.) odmah po svršetku nastave. Naš obilazak se nije ograničio samo na kopneni dio Karaotoka, već je uključivao i jednosatnu vožnju barkom. Kratku šetnju stazom okruženom borovima i jasenovima razrednica je iskoristila kao vrsna turistička voditeljica skrećući nam pozornost na sve vrijedno promatranja. Došavši do barke, ukrcali smo se i vožnja je mogla početi. Bajkovite prizore flore i faune ovjekovječili smo s par fotografija. U humorom protkanom raspoloženju napustili smo barku i kratko prošetali sporednom stazom razgledavajući turističke putokaze na kojima smo prepoznavali netom viđene ptice, žabe, lopoče... S ovog kratkog izleta ponijeli smo lijepe uspomene, zabavan dan i želju da s razrednicom ponovimo nešto slično!

 

Patricia Krmek, III.3

 

Jučer se u Čapljini na Trgu kralja Tomislava održao dječji festival „FutureA“. Najmlađi su bili najoduševljeniji i to različitim radionicama plesa, igre, kazališta i kreativnim stvaralaštvom.

Učenici Srednje škole Čapljina su bili vrijedni i doprinijeli održavanju festivala svojim volontiranjem. Uz nasmijana lica, vrijedne ruke i ugodnu komunikaciju sa posjetiteljima pokazali su dobrotu, velikodušnost i volju mladih za nesebičnim pomaganjem. Hvala našim učenicima na odazivu.

Učenici volonteri su iz III.1, III.2, III.3 i III.h:  Božena Kordić, Antonela Soldo, Antea Dragićević, Sanja Bilić, Ljubica Matić, Ana Bakalar, Mara Šutalo, Klara Bošković, David Dodig, Dujo Masnić, Marija Obradović, Martina Galić, Ana Šutalo, Martin Krndelj, Luka Lopin, Filip Filipović, Marija Dugandžić, Doris Brajković, Marko Mandić, Lana Vidić, Patricia Krmek, Leonarda Bakalar-Knežević, Martina Zovko, Filip Matić, Marko Brajković, Antonija Lozić, Ana Maria Džajkić, Nikola Šakota, Josip Perić, Ana Šutalo, Imran Sobo, Mia Puljić, Mateo Obradović, Martin Raguž, Živko Antić, Almedina Šemić, Helena Kozina.

U petak 25. 5. 2018., u hotelu Mogorjelo, naši maturanti su imali svoju maturalnu zabavu.  

Adresa

Srednja škola Čapljina

Ul. Ruđera Boškovića 9

88 300 Čapljina

Hercegovačko-neretvanska županija

Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel:  +387 36 805 - 006

Fax: +387 36 807 - 506

E-mail: sscaplj@tel.net.ba